66.5 kg

Gina Rodriguez Bra Size

Gina Rodriguez’s Bra Size and Body Measurements

Anastasiya Kvitko’s Bra Size and Body Measurements