4'11" (feet & inches)

Kacy Catanzaro Bra Size Measurements

Kacy Catanzaro Bra Size and Measurements

AnnaSophia Robb Bra Size and Measurements

Ciara Bravo Bra Size and Measurements

Pamela Adlon’s Bra Size and Body Measurements

Mae West’s Bra Size and Body Measurements

Tiny’s Bra Size and Body Measurements

Scarlett Moffatt Bra Size and Measurements

Natalie Wood’s Bra Size and Body Measurements

Dawn French’s Bra Size and Body Measurements

Francesca Capaldi Bra Size and Measurements

Isabela Moner’s Bra Size and Body Measurements

Taylor Alesia’s Bra Size and Body Measurements

Charlene Tilton’s Bra Size and Body Measurements